Ściągnij chmurkę

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010 21:00
Konkurs audycji "Cztery: Gramy!". Pobierz plik, dokończ komiks, wyślij mailem do radia, wygrywaj nagrody.
Audio

Przepis na nagrodę:

1. SŁUCHAJ CZTERY:GRAMY! OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 19.00
2. ŚCIĄGNIJ CHMURKĘ (pobierz plik )
3. DOPISZ SWOJE ZDANIA
4. WYŚLIJ CHMURKĘ NA czterygramy@polskieradio.pl 
5. ZGARNIAJ NAGRODY

 

REGULAMIN KONKURSU
"Ściągnij chmurkę."

Konkurs odbywa się w dniach 25.10 – 31.12.2010 r.

§ 1
Konkurs

1.Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia konkursu "Ściągnij chmurkę."
2. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Program 4 z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie, zwane dalej Organizatorem.

§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Uczestnikiem konkursu może być również osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemną
zgodę rodziców (opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych).
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
a) pracownicy Polskiego Radia S.A. oraz członkowie ich rodzin,
b) osoby biorące udział w opracowaniu regulaminu i organizacji konkursu.

§ 3
Czas trwania konkursu
1. Ogłoszenie konkursu i publikacja niniejszego regulaminu nastąpi 25.10.2010 r. na portalu:
www.czworka.polskieradio.pl.
2. Konkurs odbywa się w dniach 25.10 – 31.12.2010 r.
3. Rozwiązanie konkursu nastąpi na antenie Polskiego Radia – Program 4.

§ 4
Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu zobowiązany jest w szczególności do podania swego imienia i nazwiska, zezwala także na publiczne ujawnienie swego imienia i nazwiska w Radiu podczas ewentualnego uczestnictwa w finale konkursu.
2. W konkursie uczestnicy ściągają „chmurkę”, która jest zamieszczana podczas audycji „Cztery Gramy” na facebooku oraz stronie internetowej „Czwórki”.
3. Zgłoszeniem do kursu jest przesłanie „chmurki” pod adres czterygramy@polskieradio.pl ze swoim tekstem.
4. Każdy Uczestnik konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.
5. Z pośród nadesłanych poprawnych zgłoszeń Komisja Konkursowa złożona z autorów audycji „Cztery Gramy” wybierze co piątek najśmieszniejszą „chmurkę”.
6. Prowadzący audycję „Cztery Gramy”,  w każdy piątek między godzinami 19:00 a 21:00 ogłosi na antenie Programu 4 Polskiego Radia nazwisko zwycięzcy wyłonionego w toku procedury opisanej w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
7. Zwycięzca otrzymuje nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1.

§ 5
Nagrody w konkursie

1.Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w postaci upominków „Czwórki”.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na środki pieniężne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.


§ 6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej; należy je wysłać na adres: Polskie Radio – Program 4., 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia rozwiązania konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane.
2. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik.
2. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie, iż osoby biorące udział w konkursie muszą zaakceptować wszystkie postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu będą przechowywane w bazie danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu oraz do celów marketingowych Programu 4 Polskiego Radia S.A., a w szczególności do przesyłania materiałów promocyjnych pod wskazanym przez uczestnika adresem oraz pod wskazany numer telefonu komórkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane i do ich poprawiania.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7, ust. 4, Organizator konkursu opublikuje informację na portalu: www.czworka.polskieradio.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu: www.czworka.polskieradio.pl

Czytaj także

KONKURS - Październik z Blu-rayem

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2010 11:00
Do wygrania odtwarzacze Blu-Ray 3D i zestaw kina domowego!!!
rozwiń zwiń
Czytaj także

THE CUTS w trasie - nie przegap!

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2010 14:37
Koncerty poleca Czwórka. Zespół był gościem "Magazynu" 18 listopada. Posłuchaj/zobacz!
rozwiń zwiń
Czytaj także

Czwórka poleca trzy powieści

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2010 13:00
„Żołnierze grzechu” Andrzeja Ziemiańskiego, „W komnatach Wolf Hall” Hilary Mantel i „Wyższe Sfery” Petera Hedgesa - gorące nowości pod patronatem Czwórki.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Wygraj sylwestra w Paryżu - konkurs rozstrzygnięty!

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2010 10:55
Na zwycięzcę naszego sms-owego konkursu czekała nagroda w postaci wyjazdu na sylwestra do Paryża dla 2 osób.
rozwiń zwiń