Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Ulica 1 Maja, godzina 13.10. Manifestanci idą w stronę budynku KW PZPR. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA