Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Zgromadzenie przed siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: IPN