Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Wózek akumulatorowy z młodzieżą przed Urzędem Miejskim. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA