Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Tłumy niezadowolonych robotników zbierają się pod budynkiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Skrzyżowanie ulic 1 Maja i Kelles-Krauza. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: Instytut Pamięci Narodowej