Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Robotnicy jadą przed budynek KW PZPR. Podpis MSW pod zdjęciem głosi, że mężczyzna, który prowadzi pojazd to: Główny prowodyr zajścia - osoba kierująca całą grupą. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA