Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Pracownicy radomskich zakładów zgromadzeni przed budynkiem KW PZPR. Mężczyzna zaznaczony strzałką to według podpisu z dokumentacji MSW: Główny prowodyr kierujący całą grupą. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA