Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Pracownicy radomskich zakładów jadą przed budynek KW PZPR. 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA