Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Robotnice na terenie Zakładów Waltera. Ubeckie zdjęcie zrobione z ukrycia. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA