Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Podpis z dokumentacji MSW: Główny prowodyr. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA