Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Pracownicy gromadzą się na terenie Zakładów Waltera. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA