Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Ulica 1 Maja, godzina 13.10. Manifestanci jadą w kierunku budynku KW PZPR Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA