Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Manifestanci pod budynkiem komitetu partii. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA