Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Ulica 1 Maja. Manifestanci idą w kierunku budynku KW PZPR. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA