Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Manifestanci jadą w kierunku budynku KW PZPR. Ulica 1 Maja, godzina 12.40. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA