Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Pracownicy radomskich zakładów zgromadzeni przed budynkiem KW PZPR. Podpis w dokumentacji MSW: Osobnik, który przewodził całej grupie. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA