Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Godzina 14. Wózek akumulatorowy z demonstrantami przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA