Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Robotnicy jeździli ciężarówkami od zakładu do zakładu, informowali innych robotników o strajku. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: Instytut Pamięci Narodowej