Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Demonstranci zgromadzeni przed budynkiem KW PZPR. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA