Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Pracownicy gromadzący się na terenie Zakładów Waltera. Zdjęcie UB zrobione z ukrycia. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA