Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Demonstranci idą ul. 1 Maja. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA