Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Po ulicach Radomia demonstrujący robotnicy jeździli na wózkach akumulatorowych. Powiewali biało-czerwonymi flagami. Radom, 25 czerwca 1976 Foto: Instytut Pamięci Narodowej