Section2
Demonstranci na ulicach Radomia
Wszystkie Godzina 13.05. Podpis w dokumentacji MSW: Wózki odjeżdżają spod Komitetu PZPR z hasłami: "My tu jeszcze powrócimy, jedziemy po ludzi do Łucznika!". Radom, 25 czerwca 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA