Historia

Korona królów. Jagiełło, Witold i Krzyżacy w geopolitycznym tyglu

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2023 05:50
Pierwszy odcinek serialu "Korona królów. Jagiellonowie" zabiera nas do roku 1399, w sam środek nawarstwiających się przed królem Władysławem Jagiełłą problemów. Śmierć żony i sprawa nowego małżeństwa, skomplikowana sytuacja na Litwie i knowania Krzyżaków - władca miał pełne ręce roboty.
Jagiełło i Anna Cylejska w serialu Korona królów (na tronach).  Pierwszy z lewej stoi Witold Kiejstutowicz, z prawej widoczni księżna mazowiecka Aleksandra Olgierdówna i prymas Mikołaj Trąba. Serial emitowany na antenie TVP
Jagiełło i Anna Cylejska w serialu "Korona królów" (na tronach). Pierwszy z lewej stoi Witold Kiejstutowicz, z prawej widoczni księżna mazowiecka Aleksandra Olgierdówna i prymas Mikołaj Trąba. Serial emitowany na antenie TVPFoto: Anna Gostkowska i Arsen Petrovich/TVP

Po śmierci Jadwigi 

22 czerwca 1399 roku Jadwiga Andegaweńska (w tej roli Dagmara Bryzek), żona Władysława Jagiełły (w nowym sezonie gra go Sebastian Skoczeń), urodziła córkę Elżbietę Bonifację. Dziewczynka zmarła 13 lipca. Kilka dni później, prawdopodobnie wskutek gorączki połogowej, zakończyło się też życie Jadwigi.

Śmierć władczyni skomplikowała sytuację Władysława Jagiełły. Królem dziedzicznym była Jadwiga, zaś jej mąż, który na polskim tronie zasiadł 4 marca 1386 roku, był królem elekcyjnym - wybranym przez sejm dla żony. Nie miał zatem tradycyjnych, dziedzicznych praw do polskiego tronu. Historycy do dziś zastanawiają się, czy Jagiełło nie chciał po śmierci pierwszej żony zrezygnować z polskiej korony (taką wersję przyjmuje serial) i udać się na Litwę, gdzie jego władza jako wielkiego księcia opierała się na o wiele mocniejszych podstawach dynastycznych. Do takiej sytuacji nie chcieli dopuścić możnowładcy, zwłaszcza ze stołecznej Małopolski. Pojmowali oni, że wobec zagrożenia krzyżackiego sojusz z Litwą jest najbardziej opłacalną opcją dla królestwa. Jan Długosz utrzymywał, że po śmierci Jadwigi dokonano ponownej elekcji Władysława Jagiełły, by tym samym wzmocnić jego pozycję jako króla. 

Legitymację Władysława do sprawowania władzy w Polsce miało wzmocnić nowe małżeństwo (najważniejszą powinnością władcy było zapewnienie ciągłości dynastii) z Anną Cylejską (wciela się w nią Milena Staszuk). Córka Wilhelma, przedstawiciela niezwykle wpływowego rodu władającego ziemiami położonymi na obszarze dzisiejszej Słowenii, była też po kądzieli potomkinią Piastów. Jej matka, Anna, była córką ostatniego przedstawiciela tej dynastii na polskim tronie - Kazimierza Wielkiego. Anna dotarła do Krakowa 16 lipca 1401 roku. Małżeństwo zawarto 29 stycznia 1402 roku. 

Relacje z Witoldem. Bitwa nad Worsklą i unia wileńsko-radomska

Tymczasem wiele działo się nie tylko w Koronie, ale także w rodzinnej domenie Jagiełły, czyli w wielkim księstwie Litewskim. Namiestnikiem Jagiełły na Litwie był wówczas jego stryjeczny brat Witold Kiejstutowicz (gra go Michał Chorosiński). Kuzyni osiągnęli kruche porozumienie po kilku latach bratobójczych walk, w trakcie których Witold raz sprzymierzał się z Krzyżakami przeciwko Jagielle, innym razem walczył z państwem Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny. Ostatecznie to właśnie zakonnicy wyszli z tego konfliktu wzmocnieni, bo w 1398 roku Witold podpisał z nimi pokój na wyspie Salin, w myśl którego do państwa krzyżackiego włączona została Żmudź.

- Doszło wówczas do wybrania Witolda na króla przez litewskich bojarów. Witold był na tyle trzeźwy politycznie, że na tę propozycję nie przystał. Wskazywało to jednak, że jego poplecznicy chcieli stworzyć państwo z nim jako władcą samodzielnym - wyjaśniał prof. Wojciech Fałkowski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Historia Polski". - W następnym roku Witold rozpoczął realizację marzenia swojego życia. Podjął wyprawę na wschód przeciwko Tatarom. Bonifacy IX ogłasza tę wyprawę jako krucjatę. 


Posłuchaj
06:32 historia polski (58) - Średniowiecze.mp3 Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat Litwy jako sprzymierzeńca i balastu. Audycja Andrzej Sowy z cyklu "Historia Polski". (PR, 24.03.2003)

 

Wspierana przez wojska polskie i krzyżackie kampania skończyła się upokarzającą przegraną w bitwie pod Worsklą w sierpniu 1399 roku. Klęska okazała się punktem zwrotnym w dziejach Europy. Na rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego pogrzebane zostały mocarstwowe plany Witolda. Litwa nie zdołała zjednoczyć ziem ruskich pod swoim panowaniem. W przyszłości dało to szansę Moskwie do rywalizacji z Litwinami w tej części świata. Z drugiej strony zmusiło też państwo litewskie do związania się unią z Polską.

- W 1401 roku doszło do podpisania unii wileńsko-radomskiej. Chodził o charakter władzy Witolda i znaczenie formalno-prawne zawartej w Krewie pierwszej unii polsko-litewskiej. Miano określić przede wszystkim, w jakim wymiarze Wielkie Księstwo Litewskie będzie suwerenne. Stało się to poprzez przyznanie Witoldowi dożywotnio tytułu wielkiego księcia litewskiego. Po jego śmierci tytuł miał wrócić do Jagiełły. W tym wypadku była to przysięga nie wobec Jagiełły, a wobec Korony. Ponadto ustalono, że gdyby Witold przeżył Jagiełłę, to z nim i możnowładcami litewskimi przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie następstwa tronu polskiego - wyjaśniał prof. Wojciech Fałkowski. - Było to bardzo istotne, ponieważ podkreślało alians polityczny i związek, który stawał się coraz bardziej związkiem dwóch państw. 

Świdrygiełło - niepokorny brat Jagiełły

Pod Worsklą poległ jeden z najpotężniejszych możnowładców ówczesnej Polski i jeden z najbliższych współpracowników króla, czyli Spytko z Melsztyna. Był też, z nadania królewskiego, władcą na Podolu.

Po śmierci Spytka ziemie te przypadły decyzją Jagiełły tym razem Świdrygielle (w tej roli Michał Chruściel). Była to próba nasycenia ambicji młodszego brata polskiego króla, bowiem Świdrygiełło sprawiał problemy od początku lat 90. XIV wieku. Książę starał się wykroić dla siebie fragment wielkiej litewskiej domeny. Niejednokrotnie wspierali go w tym Krzyżacy. Jak się miało okazać, Podole nie zaspokoiło apetytu Świdrygiełły...

Zimna wojna z Krzyżakami

Śmierć Jadwigi wpłynęła też negatywnie na relacje Korony z państwem zakonu krzyżackiego. Jadwiga cieszyła się mirem wśród Krzyżaków, pamiętających jeszcze łaskawość jej ojca dla zakonu krzyżackiego. Przede wszystkim niepodważalne było jej chrześcijaństwo - wywodziła się wszak z rodu o długich, zachodnioeuropejskich tradycjach. Jagielle - który przyjął chrzest dopiero 14 lutego 1386 - można było bez problemu przypiąć łatkę fałszywego chrześcijanina. 

Czytaj także:

Osłabieniu zakonu służyć miało wspieranie przez Witolda (decyzja ta musiała być przynajmniej konsultowana z Jagiełłą) powstania, które wybuchło na przejętej przez Krzyżaków Żmudzi. Ale wielki mistrz Konrad von Jungingen (w tej roli Krzysztof Olchawa), starszy brat Ulricha (granego przez Szymona Nygarda), dał się poznać już wcześniej jako wytrawny polityk rozgrywający skutecznie Witolda przeciwko Jagielle. Wobec ich sojuszu von Jungingen sprzymierzył się ze Świdrygiełłą, który w 1402 roku w Malborku ogłosił się wielkim księciem litewskim. Oznaczało to wojnę Witolda ze sprzymierzonymi wojskami Świdrygiełły i Krzyżaków. 

- Dyplomacja polska była w tym okresie bardzo aktywna. Przeprowadza bardzo energiczną akcję na dworze papieskim. W 1403 roku papież Bonifacy IX wydał bullę - i to właściwie kończy ten etap wojen z Krzyżakami - w której potępiał ataki zakonu na Litwę. Robił to, ponieważ chodziło o ziemie już schrystianizowane. W następnym roku podpisany zostaje pokój w Raciążku, który potwierdza postanowienia traktatu z wyspy Salin - wyjaśniał prof. Wojciech Fałkowski. - Nad frontem polsko-litewsko-krzyżackim zbierają się jednak czarne chmury. Wiadomo było, że dojść musi do rozstrzygnięcia militarnego...


Posłuchaj
05:32 historia polski (59) - Średniowiecze.mp3 Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat następstw śmierci Jadwigi Andegaweńskiej. Audycja Andrzeja Sowy z cyklu "Historia Polski" (PR, 25.03.2003)

 

bm

Czytaj także

"Korona królów". Anna Cylejska - kim była druga żona Władysława Jagiełły?

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2023 05:50
Była ponoć nieurodziwa, co podobno nie stało na przeszkodzie jej licznym romansom. Następczyni Jadwigi Andegaweńskiej u boku Władysława Jagiełły miała jednak niepodważalny atut - pochodzenie, które umacniało pozycję króla na polskim tronie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czy żona księcia Witolda spiskowała z Krzyżakami?

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2023 05:50
W piątym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" widzowie są świadkami zawiązania się intrygi między księżną Anną, żoną wielkiego księcia Witolda, a Ulrychem von Jungingenem. Celem monarchini jest zdobycie korony dla męża. Historyczna odpowiedniczka serialowej postaci faktycznie utrzymywała dobre stosunki z Krzyżakami.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Kim był Świdrygiełło, buntowniczy brat Jagiełły?

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023 05:35
Najmłodszy i ambitny brat Władysława Jagiełły niemal przez całe życie buntował się przeciwko Witoldowi Kiejstutowiczowi, który rządził na Litwie. Świdrygiełło, aby zdobyć tytuł wielkiego księcia litewskiego, nie wahał się przed wielokrotną współpracą z zakonem krzyżackim.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czy Jagiełło i Krzyżacy grali w szachy?

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023 05:50
W siódmym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" widzimy nad szachownicą zarówno króla Polski, jak i rycerzy zakonnych. Czy na dworze Władysława Jagiełły i na malborskim zamku toczono szachowe pojedynki?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czym było wronie oko?

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2023 05:45
W ósmym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" Anna Cylejska zostaje otruta przez Saule szpiegującą dla Anny Witoldowej i Krzyżaków. Krakowscy lekarze są bezradni, ale rozwiązanie odnajduje hiszpański medyk, który aplikuje wybrance Jagiełły tajemnicze wronie oko. Czym był ten specyfik?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Jagiełło, Krzyżacy i konflikt o ziemię dobrzyńską

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023 05:40
Przez ponad sto lat ziemia dobrzyńska przechodziła z rąk do rąk, stanowiąc nierzadko kość niezgody między Polską i państwem zakonu krzyżackiego. Spór o to terytorium był bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Grunwaldem. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Korona królów". Zyndram z Maszkowic - bohater bitwy pod Grunwaldem

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023 05:50
W dziesiątym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" trwa polsko-litewski pościg za zbuntowanym księciem Świdrygiełłą, który usiłuje przedostać się do Malborka. Akcji przewodzi Zyndram z Myszkowic. Postać grana w serialu przez Macieja Raniszewskiego to "człowiek do zadań specjalnych" i przyjaciel króla. A kim był historyczny Zyndram z Maszkowic?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Koronacja Anny Cylejskiej i ważny detal, którego nie zobaczymy w serialu

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023 05:40
Końcowa scena najnowszego odcinka serialu "Korona królów. Jagiellonowie" przedstawia chwilę po koronacji drugiej żony Władysława Jagiełły. Twórcy serialu nie skorzystali z okazji, żeby pokazać widzom osobę, która była wtedy na Wawelu i której rola w tym, że hrabianka z Cylii została królową Polski, była nie do przecenienia. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Dlaczego Jagiełło i Krzyżacy starali się o przychylność papieża?

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 05:45
Kierowanie sprawy do papieża było w średniowieczu - w dużym uproszczeniu - odpowiednikiem zwracania się do Unii Europejskiej. Biskup Rzymu był instancją spajającą christianitas - cywilizację Starego Kontynentu. Jego zdanie było kluczowe w konflikcie konfliktu polsko-krzyżackiego - w końcu sensem istnienia zakonu nad Bałtykiem była walka z pogaństwem. W interesie Władysława Jagiełły leżało zatem przekonanie Stolicy Apostolskiej o nawróceniu Litwy - do niedawna ostatniego bastionu starych wierzeń w Europie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Gorączka relikwii w średniowieczu

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023 05:45
W 15. odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" Krzyżacy przekupują papieskiego legata przy pomocy kości z palca rzekomego męczennika. Wysłannik Stolicy Apostolskiej nie wie, że przedmiot jest falsyfikatem. Wieki średnie to faktycznie złoty czas obiegu fragmentów szczątków świętych i przedmiotów związanych z ich życiem. Popyt wywoływał podaż i w obiegu wkrótce pojawiło się wiele artefaktów wątpliwej autentyczności. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Elżbieta Granowska - trzecia żona i jedyna miłość Jagiełły

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 05:58
Jej ślub z królem Polski wywołał skandal i oburzenie. Był to jednocześnie punkt kulminacyjny burzliwego życia Elżbiety, w którym znalazło się miejsce na czterech mężów, z czego dwóch skończyło tragicznie.
rozwiń zwiń