Historia

Korona królów. Jagiełło, Krzyżacy i konflikt o ziemię dobrzyńską

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023 05:40
Przez ponad sto lat ziemia dobrzyńska przechodziła z rąk do rąk, stanowiąc nierzadko kość niezgody między Polską i państwem zakonu krzyżackiego. Spór o to terytorium był bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny, której punktem kulminacyjnym była bitwa pod Grunwaldem. 
Władysław Jagiełło i Ulrich von Jungingen. Na środku dokument zastawu ziemi dobrzyńskiej.
Władysław Jagiełło i Ulrich von Jungingen. Na środku dokument zastawu ziemi dobrzyńskiej. Foto: TVP/AGAD

Akcja kolejnego, dziewiątego, odcinka serialu "Korona królów. Jagiellonowie" przenosi widzów osiem lat przed grunwaldzką batalię, mniej więcej do początku lutego 1402 roku. Miał już miejsce ślub Anny Cylejskiej (w tej roli Milena Staszuk) i Władysława Jagiełły (29 stycznia 1402 roku), ale nie ukazano jeszcze jej koronacji na królową Polski (25 lutego 1402). 

Tymczasem - co ukazane jest w serialu w scenie wizyty Ulricha von Jungingena (wciela się w niego Szymon Nygard), wówczas brata wielkiego mistrza - otwiera się dawne pole konfliktu polsko-krzyżackiego. Wraz ze śmiercią księcia Władysława Opolczyka (18 maja 1401) odradza się bowiem spór o ziemię dobrzyńską. 

Czytaj także: 

Z rąk do rąk 

Istota sporu została dość wiernie odwzorowana w serialu, choć negocjacje przesunięte są o dwa lata do przodu (w serialu widzimy, że sprawę ziemi dobrzyńskiej rozstrzygnięto w 1402 roku, podczas gdy naprawdę negocjacje przeciągały się do 1404 roku). Położone na północny wschód od Włocławka tereny zostały nadane w lenne władanie Władysławowi Opolczykowi jeszcze przez Ludwika Andegaweńskiego. Ambitny książę, który za Andegawenów był najpotężniejszą osobą w państwie, utracił wpływy za panowania Władysława Jagiełły. Jagiełło i Opolczyk popadli w otwarty i kosztowny konflikt. 

Książę opolski finansował wojnę z królem Polski pieniędzmi Krzyżaków. Ci nie byli jednak bezinteresowni. Opolczyk musiał przekazać im w zastaw zamek w Złotorii i przylegające wsie, co mogło być wstępem do aneksji całego terytorium, stanowiło ono bowiem od dawna przedmiot zainteresowania zakonu.

Krzyżacy najechali te obszary już w 1329 roku, a co gorsza nabyli do nich prawa od Jana Luksemburskiego, uzurpującego sobie tytuł króla Polski. Strona polska dochodziła swoich praw do ziemi dobrzyńskiej, chełmińskiej i michałowskiej oraz do Pomorza Gdańskiego i Kujaw w dwóch procesach - w Wyszehradzie i Warszawie. Trybunał papieski nakazał zwrot wszystkich ziem spornych Koronie. 

Posłuchaj
06:07 dwa procesy polsko-krzyżackie___476_01_iv_tr_0-0_112546214b0dd10f[00].mp3 Prof. Grzegorz Myśliwski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Kronika Polska" mówi o procesach polsko-krzyżackich. (PR, 1.02.2001)

 

Krzyżacka dyplomacja podważała prawomocność obu wyroków i w efekcie ziemia dobrzyńska wróciła do Polski dopiero w 1342 roku, na mocy pokoju w Kaliszu. Za cenę powrotu tych obszarów i Kujaw w granice królestwa Kazimierz Wielki zrzekł się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza Gdańskiego. 

Władysław Jagiełło (wciela się w niego Sebastian Skoczeń) miał zatem uzasadnione powody do obaw. Zorganizował wyprawę, w efekcie której wojska polskie zajęły ziemię dobrzyńską. W końcu bezsilny Opolczyk kupczył z Krzyżakami już nawet nie faktyczną ziemią, a prawami do niej - zastawił je Krzyżakom za 50 tys. florenów w 1392 roku. Jagiełło uznał to za sprzeczne z prawem i trudno odmówić mu racji: jego rywal otrzymał ziemię dobrzyńską jako lenno, a nie na własność, a zatem nie mógł dysponować prawami do niej. W dłuższej perspektywie wątpliwa transakcja nie poprawiła losu księcia-awanturnika, ale dała zakonowi po jego śmierci znakomity pretekst do odnowienia swoich pretensji do tych ziem. 

Pokój w Raciążku

Spór o ziemię dobrzyńską był jednym - obok krzyżacko-litewskiego konfliktu o Żmudź - z tematów negocjacji polsko-litewsko-krzyżackich, które toczyły się w Raciążku w 1404 roku. Król Władysław Jagiełło otrzymał prawo wykupu ziemi dobrzyńskiej za 50 tys. florenów (co też uczynił w roku następnym) i zamku w Złotorii za 2400 kop groszy czeskich. Kwotę na spłatę Krzyżaków Jagiełło uzyskał dzięki zgodzie szlachty na wprowadzenie nowego podatku ustanowionego na zjeździe w Nowym Mieście Korczynie - świadczenia wobec skarbu królestwa podniesiono na ten cel z 2 groszy do 12 groszy od łana uprawnego. Ponadto na tym samym zjeździe Jagiełło i Witold zgodzili się na odstąpienie Żmudzi Krzyżakom (w serialu król domaga się od Krzyżaków zaprzestania starań o Żmudź).

Jan Długosz, nieszczędzący nigdy królowi Władysławowi drobnych uszczypliwości, pisał: "chociaż te warunki pokoju wydawały się uciążliwe, to jednak król polski Władysław i książę wielki Witold, pragnąc z całych sił uniknąć niejasności prowadzących do nieporozumień, przyjmują je i przyrzekają potwierdzić dokumentami. Przez jakiś czas król Władysław i jego doradcy naradzali się, czy ziemię dobrzyńską należy odzyskać orężem, czy odkupić za pieniądze, by jej odzyskanie nie stało się przyczyną wojny, a wykupienie było podnietą do poczynienia w niegodziwy sposób innych zdobyczy. Woleli ją jednak wykupić z hańbą i krzywdą Królestwa, niż stworzyć okazję do wojny". 

Pokój nie trwał jednak długo. Zimna wojna między Polską i Litwą z jednej i Krzyżakami z drugiej strony mogła trwać, póki urząd wielkiego mistrza zakonu piastował skłonny do rozwiązań dyplomatycznych Konrad von Jungingen (w tej roli Krzysztof Olchawa). Gdy po jego śmierci na czele Krzyżaków stanął jego brat, Ulrich, kurs kolizyjny został wyznaczony. W 1409 roku Krzyżacy, w odpowiedzi na wybuch powstania na Żmudzi, najechali na ziemię dobrzyńską. Rozpoczęła się w ten sposób wielka wojna, której rozstrzygnięcie odbyło się na polach grunwaldzkich

bm

Czytaj także

"Korona królów". Anna Cylejska - kim była druga żona Władysława Jagiełły?

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2023 05:50
Była ponoć nieurodziwa, co podobno nie stało na przeszkodzie jej licznym romansom. Następczyni Jadwigi Andegaweńskiej u boku Władysława Jagiełły miała jednak niepodważalny atut - pochodzenie, które umacniało pozycję króla na polskim tronie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czy żona księcia Witolda spiskowała z Krzyżakami?

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2023 05:50
W piątym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" widzowie są świadkami zawiązania się intrygi między księżną Anną, żoną wielkiego księcia Witolda, a Ulrychem von Jungingenem. Celem monarchini jest zdobycie korony dla męża. Historyczna odpowiedniczka serialowej postaci faktycznie utrzymywała dobre stosunki z Krzyżakami.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Kim był Świdrygiełło, buntowniczy brat Jagiełły?

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023 05:35
Najmłodszy i ambitny brat Władysława Jagiełły niemal przez całe życie buntował się przeciwko Witoldowi Kiejstutowiczowi, który rządził na Litwie. Świdrygiełło, aby zdobyć tytuł wielkiego księcia litewskiego, nie wahał się przed wielokrotną współpracą z zakonem krzyżackim.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czy Jagiełło i Krzyżacy grali w szachy?

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2023 05:50
W siódmym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" widzimy nad szachownicą zarówno króla Polski, jak i rycerzy zakonnych. Czy na dworze Władysława Jagiełły i na malborskim zamku toczono szachowe pojedynki?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Czym było wronie oko?

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2023 05:45
W ósmym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" Anna Cylejska zostaje otruta przez Saule szpiegującą dla Anny Witoldowej i Krzyżaków. Krakowscy lekarze są bezradni, ale rozwiązanie odnajduje hiszpański medyk, który aplikuje wybrance Jagiełły tajemnicze wronie oko. Czym był ten specyfik?
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Korona królów". Zyndram z Maszkowic - bohater bitwy pod Grunwaldem

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2023 05:50
W dziesiątym odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" trwa polsko-litewski pościg za zbuntowanym księciem Świdrygiełłą, który usiłuje przedostać się do Malborka. Akcji przewodzi Zyndram z Myszkowic. Postać grana w serialu przez Macieja Raniszewskiego to "człowiek do zadań specjalnych" i przyjaciel króla. A kim był historyczny Zyndram z Maszkowic?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Koronacja Anny Cylejskiej i ważny detal, którego nie zobaczymy w serialu

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023 05:40
Końcowa scena najnowszego odcinka serialu "Korona królów. Jagiellonowie" przedstawia chwilę po koronacji drugiej żony Władysława Jagiełły. Twórcy serialu nie skorzystali z okazji, żeby pokazać widzom osobę, która była wtedy na Wawelu i której rola w tym, że hrabianka z Cylii została królową Polski, była nie do przecenienia. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Dlaczego Jagiełło i Krzyżacy starali się o przychylność papieża?

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 05:45
Kierowanie sprawy do papieża było w średniowieczu - w dużym uproszczeniu - odpowiednikiem zwracania się do Unii Europejskiej. Biskup Rzymu był instancją spajającą christianitas - cywilizację Starego Kontynentu. Jego zdanie było kluczowe w konflikcie konfliktu polsko-krzyżackiego - w końcu sensem istnienia zakonu nad Bałtykiem była walka z pogaństwem. W interesie Władysława Jagiełły leżało zatem przekonanie Stolicy Apostolskiej o nawróceniu Litwy - do niedawna ostatniego bastionu starych wierzeń w Europie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Gorączka relikwii w średniowieczu

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2023 05:45
W 15. odcinku serialu "Korona królów. Jagiellonowie" Krzyżacy przekupują papieskiego legata przy pomocy kości z palca rzekomego męczennika. Wysłannik Stolicy Apostolskiej nie wie, że przedmiot jest falsyfikatem. Wieki średnie to faktycznie złoty czas obiegu fragmentów szczątków świętych i przedmiotów związanych z ich życiem. Popyt wywoływał podaż i w obiegu wkrótce pojawiło się wiele artefaktów wątpliwej autentyczności. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Korona królów. Elżbieta Granowska - trzecia żona i jedyna miłość Jagiełły

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 05:58
Jej ślub z królem Polski wywołał skandal i oburzenie. Był to jednocześnie punkt kulminacyjny burzliwego życia Elżbiety, w którym znalazło się miejsce na czterech mężów, z czego dwóch skończyło tragicznie.
rozwiń zwiń