Historia

Niemieckie miasteczko Warszawa - taką wizję zakładał Plan Pabsta

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 06:00
Zaprezentowany Hansowi Frankowi 6 lutego 1940 roku projekt przebudowy stolicy zakładał zredukowanie jej do węzła kolejowego. Kwitnące niegdyś miasto miało zostać wyludnione i przekształcone w niemieckie miasteczko. O założeniach nazistowskich planów przebudowy polskiej stolicy rozmawiamy z Ewą Perlińską-Kobierzyńską z Muzeum Warszawy. 
Hans Frank, generalny gubernator, na tle Planu Pabsta
Hans Frank, generalny gubernator, na tle Planu Pabsta Foto: NAC; Wikimedia Commons/dp

Jak wyglądałaby Warszawa, gdyby Niemcy wygrali wojnę?

Nie jest to pytanie na które można udzielić oczywistej odpowiedzi. Możemy ten wyimaginowany obraz zbudować jedynie na podstawie zachowanych projektów urbanistycznych wykonanych przez urbanistów z Würzburga oraz prowadzonej polityki "zniemczenia terenów polskich".

Projekt Warschau die Neue Deutsche Stadt (Nowego Niemieckiego Miasta Warszawy) zakładał stworzenie na terenie Warszawy lewobrzeżnej niemieckiej osady przeznaczonej dla ok. 100 tys. mieszkańców, na Pradze przewidziano budowę obozu dla ludności polskiej na ok. 80 tys.

The_Pabst_Plan_Warsaw_2_663x364.jpg
Plan Pabsta - Warszawa miała stać się niemieckim miastem

Tak być może wyglądałaby Warszawa, gdyby założenia tzw. Planu Pabsta weszły w życie.

Określenie "Plan Pabsta", które jest wykorzystywane w literaturze, a bierze swoją nazwę od Friedricha Pabsta, okupacyjnego kierownika warszawskiego Urzędu Budowlanego, jest mylące. Plan, który wykonali urbaniści pod kierunkiem Huberta Grossa powstał z inspiracji Oscara Dengela, komisarycznego prezydenta Warszawy. Plan wpisywał się w prowadzoną politykę na ziemiach okupowanych, ale należy widzieć go jako również działanie polityczne mające wzmocnić pozycję Dengla. 6 lutego 1940 roku plan przedstawiono generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi z pominięciem starosty warszawskiego Ludwika Leista.

Założenia, które Pani przedstawiła były ściśle związane ideologicznymi założeniami Niemców dotyczącymi losów Polaków po wojnie.

Przytoczę tu za profesorem Nielsem Gutschowem wypowiedź architekta Ewalda Liedeckego z sierpnia 1940 roku: "istnieje kultura niemiecka albo żadna, tam gdzie nie ma żadnej należy stworzyć nową". Liedecke używał pojęcia stworzenia "nowego niemieckiego wschodu". Było to zadanie historycznie postawione planistom i urbanistom, dla którego realizacji zaistniały wcześniej niespotykane okoliczności. Myślę, że ta wypowiedz dobrze oddaje założoną politykę prowadzoną na nowo zdobytej przestrzeni na wschodzie jako niemieckiej przestrzeni życiowej. Chodziło o depopulację Polaków i przekształcenie ich w społeczność o charakterze podporządkowanym.


Generalna-Gubernia_663_364.jpg
Generalne Gubernatorstwo - od dziś panują tu Niemcy!

Czy Niemcy mieli zamiar pozostawić jakieś elementy przedwojennej architektury stolicy?

W planie przygotowanym przez Huberta Grossa i Ottona Nurnbergera pozostał obszar Starego Miasta, Łazienki i Belweder. Pozostawiono je jako elementy mające udowadniać germańskości tego obszaru. Odnosiło się to szczególnie do starówki i odniesienia do pierwszych osadników, którzy mieli pochodzić z Torunia, a więc prawdopodobnie mówili po niemiecku. Łazienki na reprodukcjach z czasu wojny podpisywano jako "Niemiecki pałac kąpielowy w Warszawie".

Czy plan niemieckich architektów miał podobne ambicje do pomysłów Alberta Speera? Czy ich nowa Warszawa miała zawierać jakieś monumentalne budowle?

Najbardziej monumentalnymi elementami projektu było Gauforum z budynkami partyjnymi i wieża (podobny projekt wykonał Gross dla Würzburga) oraz Volkshalla (Hala Ludowa) na miejscu zburzonego Zamku Królewskiego. Oba obiekty były emanacją narodowosocjalistycznej identyfikacji.

Entuzjastą planu Pabsta był  kierownik warszawskiego miejskiego urzędu kwaterunkowego Emil Braun. Czy mogłaby Pani przedstawić jego zaangażowanie w realizację planu?

Emil Braun odpowiedzialny był za politykę kwaterunkową i dzielnice niemiecką, jednak nie sposób mówić o realizacji planu, bo ta nie miała nigdy miejsca. To znaczy prowadzono politykę czystki etnicznej ludności żydowskiej, kolonizacji, germanizacji, prześladowań elity intelektualnej II RP, ale planów urbanistycznych nie wcielono w życie. Zagłada przestrzenna mając miejsce od likwidacji getta, przez celowa akcję doburzania miasta po powstaniu warszawskim to już inne elementy polityki ideologiczne nazistów nie związane stricte z projektem Grossa.

Czy na ziemiach okupowanych realizowano podobne plany przebudowy?  Czy były takie plany?

Na całości ziem zajętych przez III Rzeszę prowadzono politykę kolonizacyjną i związaną z nią politykę wysiedleń, zniemczania oraz eksploatacji ziem podbitych. Jeśli chodzi o plany przebudowy obszarów historycznie polskich to były różne w  zależności czy mówimy o Kraju Warty, ziemiach wcielonych do Prus Wschodnich czy Generalnym Gubernatorstwie.

Myślę, ze nie mamy tez jeszcze pełnego obrazu wszystkich inwestycji bo prace badawcze nad tym tematem dopiero się toczą. Mamy rozpoznania dotyczące Krakowa, Warszawy, niedawno również Zamościa. W dokumentach miasto określano jako Himmlerstadt, modernizacja tkanki miejskiej przebiegała po eksmisjach Polaków i Żydów. Teren ten był pierwszym z przyczółków (tzw. wysp osadniczych) na terenie Generalnego Gubernatorstwa mających docelowo "okrążyć pierścieniem obce narodowościowo części Polski".

Rozmawiał Bartłomiej Makowski 

Ewa Perlińska-Kobierzyńska - historyczka architektury, pracownica Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy, wykładowca na studiach niestacjonarnych w Instytucie Historii Sztuki UW. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą działalności architektonicznej i piśmienniczej Lecha Niemojewskiego. Autorka publikacji poświęconych architekturze polskiej XX wieku. 

Czytaj także

Plan Pabsta - Warszawa miała stać się niemieckim miastem

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 05:55
Niemcy mieli w planach całkowitą zmianę struktury miejskiej stolicy. Warszawa miała zamienić się nie do poznania, a założenia urbanistyczne "Nowego niemieckiego miasta Warszawa" - miały zostać zrealizowane według "Planu Pabsta".
rozwiń zwiń