Redakcja Polska

Szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie wracają do Polski

12.11.2022 08:00
Zwieńczeniem obchodów jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie otwarcie w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie oraz poświęconej prezydentom Izby Pamięci. W sobotę, 12 listopada 2022, zostaną sprowadzone do Polski szczątki trzech pierwszych prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. W tym dniu odbędą się również uroczystości pogrzebowe.
Audio
  • Szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego wracają do Polski. Z dr. hab. Karolem Polejowskim, zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiała Małgorzata Frydrych.
Szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego wracają do Polski.
Szczątki trzech prezydentów RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego wracają do Polski.Foto: Twitter/Jan Kasprzyk

Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie jest wyrazem wdzięczności narodu polskiego dla ich pracy na rzecz zachowania konstytucyjnej ciągłości władzy Rzeczypospolitej od 1939 roku aż do prawdziwie wolnych wyborów w 1990. Istnienie polskiego rządu w Londynie przez lata dawało nadzieję na odbudowę niezależnej państwowości. W mauzoleum zostanie pochowany także Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką Karoliną. Obok nich znajdą się także symboliczne groby pozostałych prezydentów: Kazimierza Sabbata (pochowanego na cmentarzu Gunnersbury w Londynie) oraz Edwarda Raczyńskiego (spoczywającego w rodowym mauzoleum w Rogalinie).

- Prezydenci RP na Uchodźstwie przechowali ideę państwa niepodległego, suwerennego, wolnego. To oni byli tymi, którzy mówili za granicą o tym, że Polska po roku '45 nie jest krajem wolnym, ale znajduje się pod obcą, sowiecką dominacją. Byli tymi, wokół których krystalizowało się życie polskiej emigracji, nie tylko w aspekcie politycznym, ale także kulturowym. To tam, na emigracji, przetrwała idea Polski wolnej i niepodległej. Ich wyrazicielem byli prezydenci Rzeczypospolitej na uchodźstwie – powiedział dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

- Stworzenie Mauzoleum i Izby Pamięci w Świątyni Opatrzności Bożej prezentuje dziedzictwo wolności i niepodległości I RP, do którego odwoływały się pokolenia Polaków walczących o suwerenność, odbudowujących naszą ojczyznę po 1920 roku i broniących II RP w nierównej walce z Niemcami i Sowietami w latach 1939-1945, a także w czasie niepodległościowych zmagań o wolność aż do 1989 roku – dodał gość audycji „Kierunek Polska”.

Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Inicjatywa jest realizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej oraz Biurem Programu „Niepodległa”.

Z dr. hab. Karolem Polejowskim, zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawiała Małgorzata Frydrych.

Na audycję „Kierunek: Polska” zapraszamy w każdy wtorek o 17.45.


W Świątyni Opatrzności Bożej powstanie Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

05.11.2022 15:51
Szczątki trzech Prezydentów RP na uchodźstwie: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego zostaną sprowadzone do Polski. Po uroczystościach pogrzebowych spoczną 12 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w nowopowstałym Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie.

W brytyjskim Newark pożegnano trzech prezydentów RP na uchodźstwie

07.11.2022 08:00
W Newark-on-Trent w Anglii z udziałem przedstawicieli polskich i angielskich władz pożegnano trzech polskich prezydentów, którzy pełnili swoją funkcję na emigracji.

Prezydenci RP na uchodźstwie doczekali się swojego mauzoleum. W sobotę uroczyste złożenie szczątków

08.11.2022 17:59
Zakończono prace nad Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. W podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w najbliższą sobotę uroczyście zostaną złożone szczątki trzech prezydentów: Władysława Raczkiewicza, Augusta Zalewskiego i Stanisława Ostrowskiego.