Historia

Adam Prażmowski. "Owocowanie bakteryj", "kiełkowanie jądraków" i inne tajemnice mikroświata

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023 05:45
Nie dysponował wielkimi funduszami na badania i eksperymenty, czasami nie miał nawet odpowiedniej aparatury. Był jednak przepełniony niezłomną pasją badawczą. Konsekwentnie dążył do poznania i rozpowszechniania wiedzy naukowej, nawet jeśli na jego odkrycia kręcili nosem starzy profesorowie przyzwyczajeni do dawnych hipotez.
Portret Adama Prażmowskiego wśród fragmentów ilustracji z jego książek
Portret Adama Prażmowskiego wśród fragmentów ilustracji z jego książekFoto: Polskie Radio/grafika na podstawie materiałów z domeny publicznej (polona.pl, wikimedia)

25 października 1853 roku urodził się Adam Prażmowski, mikrobiolog, botanik, agronom i działacz społeczny. Był jednym z pierwszych polskich badaczy mikroorganizmów, zajmował się eksperymentalną hodowlą i tworzeniem nowych odmian zbóż, organizował Kółka Rolnicze i kasy spółdzielcze, a także publikował liczne artykuły na temat praktyk uprawy i handlu płodami rolnymi.

Pionierskie badania mikrobiologiczne Adama Prażmowskiego istotnie wpłynęły na rozwój nauki o bakteriach, ich fizjologii, zróżnicowaniu i systematyce, a także ich znaczeniu ekologicznym. Z niektórych odkryć naukowca hodowcy roślin korzystają do dziś.

Eksperymentalne urządzenie zaprojektowane przez Adama Prażmowskiego do badania bakterii brodawkowych. Ilustracja z książki autorstwa naukowca "Brodawki korzeniowe grochu" Eksperymentalne urządzenie zaprojektowane przez Adama Prażmowskiego do badania bakterii brodawkowych. Ilustracja z książki autorstwa naukowca "Brodawki korzeniowe grochu" (1890). Fot. Polona.pl/domena publiczna

***

Czytaj także:

***

Mistrzowie

Adam Prażmowski urodził się 25 października 1853 roku w posiadłości Kasztel, części niewielkiej wsi Siedliska leżącej u podnóża Beskidów w ówczesnym zaborze austriackim (dzisiejsze województwo podkarpackie). Jego matką była Joanna z Telesznickich, ojcem zaś Franciszek Prażmowski, zarządca majątku i polski patriota, uczestnik powstania listopadowego, potem także styczniowego. Działalność niepodległościowa przysparzała Prażmowskim wielu problemów ze strony zaborców, a w końcu skończyła się tragedią całej rodziny.

Podczas zrywu w 1863 roku ojciec dziesięcioletniego Adama zaginął bez wieści. Sytuacja materialna Prażmowskich gwałtownie się pogorszyła. Już od czternastego roku życia chłopiec, by móc uczyć się w gimnazjum w Przemyślu, musiał zarabiać na życie jako korepetytor. Jednocześnie, wzorem ojca, Adam Prażmowski angażował się w konspirację narodowowyzwoleńczą, za co został relegowany ze szkoły. Podjął wówczas pracę nauczyciela domowego na wsi, maturę zaś zdał eksternistycznie w 1873 roku.

Uzyskawszy stypendium, rozpoczął trzyletnie studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (dzisiejsza Ukraina), gdzie kształcił się pod kierunkiem Emila Godlewskiego (1847–1930), wybitnego botanika i chemika rolnego, autora przełomowych badań fizjologii roślin. Następnie w latach 1876-79 Adam Prażmowski studiował botanikę na uniwersytecie w Lipsku i jednocześnie pracował w laboratorium Augusta Schenka (1815-1891), jednego z najważniejszych niemieckich botaników XIX wieku. Tam prowadził badania nad bakteriami fermentacji masłowej pod kierunkiem Christiana Luerssena (1843-1916), specjalisty w dziedzinie pteridologii, czyli nauki o paprociach.

Strona tytułowa oraz plansza z ilustracjami w książce Adama Prażmowskiego "O tworzeniu się zarodników u bakteryj" (1888). Fot. Polona.pl/domena publiczna Strona tytułowa oraz plansza z ilustracjami w książce Adama Prażmowskiego "O tworzeniu się zarodników u bakteryj" (1888). Fot. Polona.pl/domena publiczna

***

Czytaj także

***

Nowe role

W 1880 roku Adam Prażmowski uzyskał w Lipsku stopień doktorski, powrócił do kraju i w zastępstwie swego niedawnego nauczyciela Emila Godlewskiego został wykładowcą botaniki i fizjologii roślin w szkole w Dublanach, a później został asystentem w Katedrze Botaniki Rolniczej. W Dublanach naukowiec przeprowadził obserwacje bakterii wąglika i jako pierwszy Polak opisał rozwój i morfologię tego mikroorganizmu.

Dzięki kolejnemu stypendium miał możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu uprawy rolnej i hodowli roślin w Czechach i Austrii, co pchnęło go ku nowemu obszarowi badawczemu. W 1882 roku objął kierownictwo Zakładu Botaniki, Fizjologii Roślin i Uprawy Roli w najstarszej szkole rolniczej w Czernichowie pod Krakowem. Choć placówka nie posiadała profesjonalnego laboratorium, Prażmowski zdołał w bardzo trudnych warunkach prowadzić dalej badania nad bakteriami, zajął się także doświadczalną hodowlą odmian pszenicy, żyta i prosa. W uznaniu zasług został w 1893 roku członkiem korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie. Jednocześnie jednak podupadł na zdrowiu i na niemal dwie dekady wycofał się z pracy naukowej.

Jako tymczasowy emeryt wcale jednak nie próżnował. Wspólnie z prof. Franciszkiem Stefczykiem (1861-1924) powołał do życia Kółka Rolnicze i związane z nimi spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (późniejsze Kasy Stefczyka), a potem został dyrektorem nowo utworzonego Związku Handlowego Kółek Rolniczych, ciała sprawującego pieczę nad zaopatrzeniem sklepów działających w ramach tej organizacji. Obficie publikował w czasopismach "Rolnik", "Tygodnik Rolniczy", "Gazeta Mleczarska" czy "Przewodnik Kółek Rolniczych", przekazując wiedzę z zakresu m.in. nasiennictwa, nawożenia i obrotu produktami rolnymi.

W 1910 roku w życiu Adama Prażmowskiego znów pojawił się prof. Emil Godlewski, za sprawą którego naukowiec powrócił do przerwanych przed laty badań. Dzięki Godlewskiemu Prażmowski dostał posadę w Pracowni Chemii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał botanikę rolniczą w tamtejszym Studium Rolniczym. W uniwersyteckim laboratorium badał życie bakterii tlenowych żyjących w glebie. Na podstawie pracy na temat tych mikroorganizmów habilitował się w 1913 roku.

W 1919 roku, po latach starań udało się w końcu przyznać Adamowi Prażmowskiemu stopień profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowiec został kierownikiem Katedry Mikrobiologii i Uprawy Roślin UJ, ale jego kariera profesorska trwała krótko. 20 sierpnia 1920 roku naukowiec zmarł. Pochowano go na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Strony tytułowe książek Adama Prażmowskiego poświęconych uprawie krajowych odmian zbóż oraz organizacji rolniczej wspólnoty handlowej. Fot. Polona.pl/domena publiczna Strony tytułowe książek Adama Prażmowskiego poświęconych uprawie krajowych odmian zbóż oraz organizacji rolniczej wspólnoty handlowej. Fot. Polona.pl/domena publiczna

***

Czytaj także

***

Laseczki, brodawki i walka o prawdę

Pionierskie prace Adama Prażmowskiego czynią go jednym z ojców XIX-wiecznej mikrobiologii, a ich znaczenie wykracza daleko poza granice kraju. Był jednym z pierwszych na świecie uczonych, którzy dzięki metodycznym obserwacjom i skrupulatnym opisom morfologii, biologii i rozwoju drobnoustrojów potwierdzili ich zróżnicowanie gatunkowe, kładąc podwaliny pod współczesną systematykę bakterii. Tematu tego dotyczyły już badania prowadzone przez Polaka w Lipsku. Wówczas, porównując sposoby tworzenia przetrwalników przez mikroorganizmy, odkrył bakterie fermentacji masłowej i odróżnił je od bakterii zwanych laseczką sienną.

W okresie wykładów w Krajowej Szkole Rolniczej Prażmowski kontynuował badania, by zebrać jeszcze więcej dowodów na istnienie gatunków w mikroświecie. Musiał mieć jak najwięcej argumentów, by mu uwierzono. Jak bowiem zauważył we wstępie do swojej książki "O tworzeniu się zarodników u bakteryj", istniał zawsze bardzo silny opór środowisk uniwersyteckich przeciw nowym faktom. Wielu profesorów wolało raczej trzymać się twierdzeń, które obowiązywały przez dziesięciolecia (lub dłużej), niż przyznać rację nawet najlepiej udokumentowanym wnioskom z rzetelnie przeprowadzonych doświadczeń:

"Jakkolwiek badania morfologiczne są podstawą, na której opierają się i budują wszystkie nauki biologiczne, to jednak nigdzie może nie dostąpiły one tego znaczenia, co w bakteryjologii. Historyja tej nauki nastręcza aż nadto przykładów, że wielkie kwestyje sporne, o które przez lata całe zacięta, a bezowocna walka się toczyła, zostały w prosty i łatwy sposób wyświecone i rozstrzygnięte na podstawie faktów i spostrzeżeń, jakich dostarczyły badania ścisłe morfologiczne. W tym względzie dość jest przypomnieć spór o samorództwo (generatio spontanea) bakteryj, który pomimo genijalnych prac Pasteura przewlekał się przez cale dziesiątki lat i odnawia w coraz to innej postaci, dopóki badania Cohna i Brefelda nie wykazały, że bakteryje tworzą zarodniki, które znoszą bez szkody bardzo wysokie temperatury, czasami nawet dwu- i trzygodzinne gotowanie. Te spostrzeżenia odjęły odrazu moc dowodową wszystkim doświadczeniom przemawiającym wrzekomo za samorodnem powstawaniem bakteryj i przechyliły szalę zwycięztwa na stronę poglądów Pasteura" (pisownia oryginalna).

W Czernichowie Adam Prażmowski zajął się również badaniami bakterii brodawkowych żyjących w symbiozie z roślinami motylkowymi. Był pierwszym naukowcem, który zrozumiał znaczenie tych drobnoustrojów w wiązaniu azotu atmosferycznego przez rośliny. Zarażał groch kulturami bakterii i dowiódł, że tzw. bakteroidy tworzące charakterystyczne brodawki korzeniowe powstają wyłącznie w tychże korzeniach, nigdy zaś na sztucznej pożywce w laboratorium. Istotnym z praktycznego punktu widzenia pokłosiem badań Prażmowskiego jest współcześnie wykorzystanie tzw. zielonego nawozu (czyli pozostałości roślin motylkowych po zebraniu ziaren lub strąków) do użyźniania gleby ubogiej w azot.

Gdy w Krakowie Prażmowski powrócił do pracy naukowej po wieloletniej przerwie, poświęcił się badaniom glebowej bakterii tlenowej azotobaktera, która podobnie jak bakterie brodawkowe ma zdolność przyswajania azotu bezpośrednio z atmosfery. W pracy na ten temat, która stała się podstawą jego habilitacji, opisał - jak zawsze szczegółowo i rzetelnie - m.in. morfologię azotobaktera, jej cykl życiowy, a także rozmaitość nie tylko stadiów jej rozwoju, lecz także form, które przyjmuje w różnych warunkach.

Strona tytułowa oraz dwie plansze z ilustracjami w książce Adama Prażmowskiego "Brodawki korzeniowe grochu" (1890). Fot. Polona.pl/domena publiczna Strona tytułowa oraz dwie plansze z ilustracjami w książce Adama Prażmowskiego "Brodawki korzeniowe grochu" (1890). Fot. Polona.pl/domena publiczna

***

Czytaj także

***

Publikacje Adama Prażmowskiego to jedna z pierwszych prób nie tylko na ziemiach polskich, lecz także na całym świecie, unaocznienia, jak bogaty i niejednorodny jest świat mikroorganizmów, z pozoru nudnych jednokomórkowców pełzających gdzieś w ciemnych zakamarkach lub powodujących przykre dolegliwości.

Książki naukowca, jak w przypadku każdego pioniera w swojej dziedzinie, pełne są z jednej strony obowiązującej w jego czasach terminologii ("kultury kropelkowe" jako nazwa pewnej formy hodowli na sztucznej pożywce"), jak określeń wymyślanych przez samego autora dla opisu czegoś, co wcześniej nie zostało dostrzeżone lub po prostu nie miało polskiego odpowiednika. Dlatego w jego pracach tworzenie zarodników przez bakterie nosi poetycką nazwę "owocowanie bakteryj", a niektóre formy tworzone przez azotobaktera to "jądraki" (i udające je "nibyjądraki"), które najpierw "wykluwają" się z zarodników, a potem mogą "wykiełkować" do formy pałeczki wegetatywnej.

Sam Adam Prażmowski w książce "O tworzeniu się zarodników u bakteryj" nieskromnie stawiał własną osobę w rzędzie najwybitniejszych umysłów naukowych XIX wieku, pisząc, że dzięki jego oraz ich badaniom "przestała być bakteryjologia stekiem różnych nieprawdopodobieństw i fantazyjnych pomysłów, od którego każdy poważny umysł ze wzruszeniem ramion się odwracał, a stała się w przeciągu lat kilku dzięki takim badaczom, jak R. Koch i jego uczniowie, jedną z najbardziej poważanych, i dodajmy zaraz, jedną z najproduktywniejszych i dla ludzkości najwięcej dobroczynnych nauk".

Bezprecedensowy rozwój mikrobiologii i bakteriologii w XX wieku, a przede wszystkim medyczne wykorzystanie wiedzy zgromadzonej przez te dziedziny nauki, udowadniają, że Adam Prażmowski miał rację.

mc

Czytaj także

Wynalezienie penicyliny odmieniło medycynę

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2022 05:45
"To natura wyprodukowała penicylinę, ja ją tylko odkryłem" - mawiał Alexander Fleming. Podczas pracy w laboratorium zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią powstrzymuje wzrost rozwoju bakterii.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Arthur Conan Doyle. 10 mniej znanych faktów z życia twórcy Sherlocka Holmesa

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2023 05:50
Arthur Conan Doyle zmarł 7 lipca 1930 roku, przeżywszy 71 lat wypełnionych lekturą książek, praktyką lekarską, a przede wszystkim pracą pisarską, której najtrwalszym śladem jest cykl powieści i opowiadań o Sherlocku Holmesie. Lecz Doyle miał także inne pasje, a do tego spotkało go kilka interesujących przygód.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Streptomycyna - antybiotyk wynaleziony przez Alberta Schatza

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2023 05:30
80 lat temu, 19 października 1943 roku, Amerykanin Albert Schatz odkrył w laboratoriach Selmana Waksmana na Uniwersytecie Rutgera jeden z ważniejszych antybiotyków do leczenia gruźlicy - streptomycynę.
rozwiń zwiń