Historia

Odpowiedzi na zagadki Biblii zaklęte w... polu magnetycznym Ziemi

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2022 05:50
Metody wykorzystywane dotąd przez geofizyków do śledzenia zmian pola magnetycznego Ziemi posłużyły naukowcom do weryfikacji starotestamentowych podań. Wyniki badań rzucają nowe światło na przebieg wydarzeń, których scenerią był starożytny Bliski Wschód. 
Dr Yoav Vaknin podczas zbierania pomiarów na jednym ze stanowisk archeologicznych
Dr Yoav Vaknin podczas zbierania pomiarów na jednym ze stanowisk archeologicznychFoto: Shai Halevi, Israel Antiquities Authority/CC BY

Pole magnetyczne Ziemi wytwarzane jest przez prądy płynnego metalu w roztopionym jądrze planety. Zjawisko to nie tylko pozwala na przetrwanie życia na błękitnym globie, stanowiąc barierę dla szkodliwego promieniowania kosmicznego, ale też wpływa na położenie kryształów w minerałach magnetycznych. I właśnie tę cechę wykorzystali izraelscy badacze. 

Archeolodzy sięgnęli do techniki wykorzystywanej dotąd przez geofizyków, którzy, próbując zrozumieć mechanizm działania pola magnetycznego Ziemi, śledzą jego zmiany w ciągu lat. W tym celu wykorzystują próbki gruntu zawierające minerały magnetyczne. Dzięki wystawieniu tych przedmiotów na działanie temperatury można uzyskać obraz ówczesnego pola magnetycznego Ziemi. Co z kolei stanowi bardzo precyzyjną metodę datowania porównawczego.  

Zespół 20 naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Uniwersytetu Hebrajskiego przebadał w ten sposób 21 warstw destrukcyjnych (tzn. takich, w których wykryto dowody burzliwych wydarzeń: naturalnych kataklizmów, najazdów, pożarów etc.), na 17 stanowiskach archeologicznych z obszaru całego Izraela. 

- Na podstawie podobieństwa lub różnicy w intensywności i kierunku pola magnetycznego możemy potwierdzić lub obalić hipotezy dotyczące tego, czy konkretne miejsca zostały spalone podczas tej samej kampanii wojennej. Co więcej, skonstruowaliśmy krzywą zmienności natężenia pola w czasie, która może służyć jako naukowe narzędzie datowania, podobne do metody datowania radiowęglowego - podkreśla współautor badania Yoav Vaknin. 

Szlaki zniszczeń. Co udało się ustalić?

Dzięki zastosowaniu nowej metody naukowcom udało się powiązać przytaczaną w Biblii opowieść o zniszczeniu filistyńskiego miasta Gat (ob. identyfikowane jako Tel Tzafit) przez króla Hazaela, aramejskiego władcę Damaszku, ze zniszczeniem jeszcze kilku osad: Tel Rechow, Tel Zayit i Horvat Tevet. Miało to miejsce około 830 roku p.n.e.

Jednocześnie badanie zmian pola magnetycznego zdaje się obalać hipotezę na temat zniszczenia innej osady, Bet Sze’an, podczas kampanii Hazaela. Z badań wynika, że miejscowość została, wraz z dwoma innymi osadami na terenie północnego Izraela, zniszczona 70-100 lat wcześniej. To sugeruje, że odpowiedzialnym za zrujnowanie Bet Sze’an jest prawdopodobnie faraon Szeszonk I. Taka wersja wydarzeń znajduje odzwierciedlenie zarówno w Biblii, jak i w napisach na ścianach egipskiej świątyni boga Amona w Karnaku.


Mapa przedstawiająca przebadane przez zespół stanowiska archeologiczne wraz ze wskazanymi datami kampanii wojennych. Fot.: Itamar Ben-Ezra
Mapa przedstawiająca przebadane przez zespół stanowiska archeologiczne wraz ze wskazanymi datami kampanii wojennych. Fot.: Itamar Ben-Ezra

Nowe spojrzenie na niewolę babilońską

Badania rzucają światło dzienne na wyjątkowo burzliwy okres w dziejach Izraelitów. Na przełomie 931 i 930 r. p.n.e., po śmierci króla Salomona, doszło do rozpadu zjednoczonego izraelskiego królestwa. Na północy powstało królestwo Izraela ze stolicą w Samarii, na południu królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie. Odtąd osłabione państewka stały się łatwym łupem dla okolicznych władców. Królestwo Izraela zostało podbite przez Asyryjczyków w 722 roku p.n.e., a znaczna część jego mieszkańców przesiedlona w głąb ich imperium. Podobny los spotkał królestwo Judy, które uległo inwazji Nabuchodonozora II w 586 roku p.n.e. Wówczas to doszło do przesiedlenia znacznej części elity kraju do Babilonu, które to wydarzenie przeszło do historii jako niewola babilońska.  

Czytaj także: 

Badania izraelskich naukowców przybliżają dzieje opustoszałych terenów królestwa Judy już po najeździe Babilończyków. 

- Niektórzy badacze, opierając się na dowodach archeologicznych, twierdzą, że Juda nie została całkowicie zniszczona przez Babilończyków. Podczas gdy Jerozolima i miasta graniczne na pogórzu judejskim przestały istnieć, inne miasta na pustyni Negew, w południowych górach judejskich i na południowym pogórzu judejskim pozostały prawie nietknięte - wyjaśnia archeolog prof. Erez Ben Yosef. - Wyniki badań pola magnetycznego potwierdzają tę hipotezę, wskazując, że Babilończycy nie byli wyłącznymi sprawcami ostatecznego upadku Judy. Kilkadziesiąt lat po zniszczeniu Jerozolimy i Pierwszej Świątyni, miejscowości na pustyni Negew, które przetrwały kampanię babilońską, zostały zniszczone prawdopodobnie przez Idumejczyków (inaczej Edomitów), którzy wykorzystali załamanie struktur państwowych i upadek władzy centralnej w Jerozolimie. Udział w zniszczeniu ocalałych dotąd miast może tłumaczyć, dlaczego autorzy Biblii wyrażają głęboką niechęć wobec Edomitów. 

Proroctwo zagłady Edomu można znaleźć starotestamentowych księgach Izajasza i Abdiasza.

EurekAlert/Proceedings of the National Academy of Sciences/bm/jp

Czytaj także

Mimo biblijnego zakazu starożytni Judejczycy spożywali niekoszerne ryby

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 05:50
Mieszkańcy Judei nie przestrzegali starotestamentowego zakazu jedzenia ryb, które nie posiadają płetw i łusek – dowodzą badania przeprowadzone przez izraelskich uczonych.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zniszczenie Sodomy i Gomory jak katastrofa tunguska? Naukowcy: winę ponosił meteoryt

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2021 05:50
Zagłada Tall el-Hammam, miasta z epoki brązu położonego w Dolinie Jordanu, mogła stać się inspiracją dla biblijnej historii o unicestwieniu osad słynących z grzechu i występku. Winę mógł ponosić kosmiczny kataklizm o sile tysiąca bomb zrzuconych na Hiroszimę.  
rozwiń zwiń
Czytaj także

Izrael. Odkryto starożytny pierścień z symbolem Jezusa

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2021 05:40
Odkrycia dokonano u wybrzeży Morza Śródziemnego. W sygnecie noszonym prawdopodobnie przez pierwszych chrześcijan osadzony jest zielony kamień, w którym wyryto postać pasterza niosącego owcę na ramionach.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Luksusowe wanny Heroda Wielkiego nie pochodziły z Egiptu. To produkt lokalny

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022 05:40
Znany z biblijnej historii o rzezi niewiniątek władca miał słabość do luksusu. Jednym z dowodów są alabastrowe balie, w których zażywał kąpieli. Do tej pory sądzono, że eksportowano je znad Nilu. Najnowsze badania zaprzeczają tej tezie i rzucają nowe światło na krajobraz kamieniarstwa w starożytności.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Izrael. Odkryto jeden z najstarszych meczetów na świecie

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2022 05:40
Zespół izraelskich archeologów zidentyfikował i wykopał jeden z najstarszych znanych meczetów na świecie. Jest on datowany na VII wiek, kiedy islam dopiero zaczynał rozprzestrzeniać się w Ziemi Świętej.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Izrael. Odnaleziono pozostałości rezydencji sprzed 1200 lat

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2022 05:40
Na pustyni Negew w Izraelu odnaleziono pozostałości 1200-letniej rezydencji. Archeolodzy odkryli wykończoną piwnicę między dwoma meczetami w Rahat, które również niedawno odkryto.
rozwiń zwiń