Redakcja Polska

Kościół katolicki wspomina dziś Wszystkich Wiernych Zmarłych

02.11.2022 13:00
Kościół katolicki wspomina 2 listopada w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Powszechnie nazywany Dniem Zadusznym jest czasem modlitwy za bliskich, którzy odeszli.
Audio
  • Jak mówił Polskiemu Radiu misjonarz werbista ojciec Kazimierz Szymczycha - to dzień wdzięczności za naszych bliskich tych żyjących, jak i zmarłych [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneShutterstock.com/udmurd

Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary, ogłoszonym na soborze w Lyonie w 1274 r. Jak uczy Kościół, jest to miejsce pośmiertnej kary.

Przekonanie o istnieniu czyśćca potwierdzono i szczegółowo wyjaśniono na soborze trydenckim (1545-1563) w odrębnym dekrecie o czyśćcu, w którym zaakcentowano dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary i to, że możemy pomagać duszom czyśćcowym w skróceniu ich kary.

"Katechizm Kościoła katolickiego" wyjaśnia, że "grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego. Każdy grzech, nawet powszedni (...), wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie zwanym czyśćcowym". 

W związku z tym, jak uczy Kościół, trzeba się modlić za zmarłych, aby ulżyć ich cierpieniom.

Tradycja modlitwy za zmarłych, którzy czekają na spotkanie z Bogiem w niebie, sięga czasów biblijnych. Pierwsze wzmianki o modlitwie i złożeniu ofiary przebłagalnej za tych, którzy odeszli, są w Starym Testamencie.

Od 1 listopada do 8 listopada można uzyskać dla zmarłych odpust zupełny. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza lub kościoła i wypełnienie zwykłych warunków, tj. przystąpienie do komunii św. – 1 listopada i odmówienie modlitw "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez papieża.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego Kościół zaleca zachowanie zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, o ile nie została ona wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, np. z braku wiary w ciała zmartwychwstanie czy z pogardy dla ciała ludzkiego. 

Ze względu na szacunek dla ludzkiego ciała – według Kościoła – niedopuszczalne są także praktyki rozsypywania prochów zmarłych w przestrzeni publicznej, jak również przechowywanie ich w domu.

Prochy powstałe w wyniku kremacji – uważa Kościół – powinny być z szacunkiem złożone w miejscu świętym, którym jest cmentarz, zgodnie z przepisami liturgicznymi, stąd też nie można ich przechowywać w innych miejscach nieprzeznaczonych do pochówku.

Obchody Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon ( zm. 1048) – czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół zachodni.

W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne – kolejno za biskupów i kapłanów, krewnych, dobrodziejów, pochowanych w parafii i za wszystkich zmarłych. 

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć w XII w., a z końcem XV w. była znana w całym kraju.

Zwyczaj odprawiania przez każdego kapłana trzech mszy w Dzień Zaduszny zapoczątkował w XV w. zakon dominikanów w Hiszpanii. W 1748 r. papież Benedykt XIV zatwierdził tę praktykę dla Hiszpanii, Portugalii i ich kolonii. W 1915 r.. papież Benedykt XV na prośbę opata prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i w intencji Ojca Świętego.

IAR/PAP/ks

Warszawskie cmentarze, czyli historia Polski i Warszawy w pigułce

31.10.2022 12:07
- Warszawskie cmentarze jak w soczewce skupiają historię Warszawy, ale także Polski w ogóle – mówi historyk i varsavianista Adrian Sobieszczański. Do najważniejszych stołecznych nekropolii należy zespół cmentarzy wyznaniowych, które są najczęściej odwiedzane przez turystów.

Fundacja Stare Powązki przekazuje wiedzę o najstarszym i najbardziej znanym cmentarzu w Polsce

31.10.2022 13:12
Warszawska nekropolia została założona w 1790 roku według projektu Dominika Merliniego – nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od czasów powstania pochowanych zostało tu milion osób.

Dyplomaci RP odwiedzą polskie groby na świecie. Uroczystości w największych europejskich stolicach

01.11.2022 09:55
Z okazji dnia Wszystkich Świętych dyplomaci RP odwiedzają polskie groby m.in. w Berlinie, Paryżu, Madrycie i Pekinie.

Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych

01.11.2022 09:27
To jeden z najbardziej radosnych dni w roku liturgicznym, w którym wspominani są ci, którzy dostąpili zbawienia

W Rosji na grobach Polaków płoną znicze i leżą kwiaty. Również w Smoleńsku, Katyniu i Miednoje

01.11.2022 11:00
O zmarłych w obcej ziemi rodakach pamiętają polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii. Mogiły Polaków rozsiane są na całym obszarze Federacji Rosyjskiej od Kaliningradu po Władywostok.

Dzień Wszystkich Świętych na Starych Powązkach w Warszawie

01.11.2022 16:30
Rano rozpoczął się trzeci dzień kwesty na rzecz ratowania zabytków Starych Powązek. Wśród zaproszonych na nią osób są między innymi uczestnicy pierwszej zbiórki z 1975 roku - Maja Komorowska, Damian Damięcki i Olgierd Łukaszewicz.

Akcje "Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" oraz Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie

01.11.2022 15:30
Społecznicy i wolontariusze jak co roku na opuszczonych grobach zapalają znicze na Litwie oraz na Ukrainie, pomimo trwającej tam wojny.