Polskie Radio
Section05
Warta

Wały monitorowane 24 godziny na dobę

W województwie łódzkim w dalszym ciągu występuje zagrożenie powodziowe w dorzeczu Warty. Kulminacyjna fala powodziowa przemieszcza się na rzece Warcie, przeszła przez Sieradz i mija zbiornik Jeziorsko. Na Pilicy przeszła przez Sulejów i mija zbiornik sulejowski. Na skutek przemieszczającej się fali kulminacyjnej rzeką Wartą i utrzymującego się dużego zrzutu wody ze zbiornika Jeziorsko, poziom wody w Uniejowie osiągnął wartość 380 cm.
Zobacz więcej na temat:  Donald Tusk Poznań Szczecin Warta