Polskie Radio
Section05
Antonio Vivaldi

Kanon Dwójki: Gabinet osobliwości instrumentalnych

Instrumentarium czy „orkiestra” danego czasu w pełni odpowiada swojej muzyce (i nawzajem). Dotyczy to zarówno całego instrumentarium, jak i poszczególnych instrumentów. (…) Każdy instrument w momencie zastosowania go w muzyce artystycznej znajdował się w optymalnym stadium swego rozwoju, w którym nie mogły już mieć miejsca żadne całościowe ulepszenia.
Zobacz więcej na temat:  MUZYKA Wolfgang Amadeusz Mozart Antonio Vivaldi