Polskie Radio
Section05
II Rzeczpospolita

"Mąż stanu"

Eugeniusz Kwiatkowski - chemik, naukowiec, przemysłowiec i menager, był ministrem i wicepremierem w rządzie II Rzeczypospolitej. Lista jego dokonań jest tak długa, że wymienimy tylko najważniejsze - budowa portu i miasta Gdyni, otwarcie Polski ku morzu. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego "COP" na terenie kielecczyzny, rozbudowa przemysłu chemicznego i zbrojeniowego. Po wojnie E.Kwiatkowski jako delegat rządu ds. odbudowy Wybrzeża przystąpił do odbudowy portów Gdańska, Gdyni i Szczecina, ale w 1948 roku władze komunistyczne nakazały mu opuszczenie Trójmiasta i przerwanie prac. Zamieszkał więc z rodzina w Krakowie, gdzie zajmował się już wyłącznie pracą naukową. Współczesna Polska będąca - jak niegdyś - w okresie gwałtownych przemian, czeka na męża stanu takiego formatu. Eugeniusz Kwiatkowski jest tu wzorem dla organizatorów naszego życia gospodarczego i politycznego - bez względu na przynależność partyjną. Sejm RP specjalną uchwałą ustanowił rok 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Audycja zawiera unikalne nagrania - nie wykorzystywane dotychczas na…
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Gdynia II Rzeczpospolita przemysł Gdańsk

"Nie tylko kamień pamięta "

Reportaż wpisuje się w cykl losów polskich uwikłanych w wydarzenia XX wiecznej historii Polski. Kochająca rodzina, szczęśliwe dzieciństwo ( imię bohaterki) w II Rzeczpospolitej. Na krótko przed wybuchem wojny poznaje swego ukochanego chłopaka. Okupacja, Powstanie Warszawskie, praca w konspiracji , śmierć narzeczonego całkowicie zmieniają życie dziewczyny, która przygotowana była na najszczęśliwsze chwile. Jak z wyjść z tych bolesnych doświadczeń, jak dalej żyć, jak odnaleźć się w nowym, powojennym świecie silnym, sprawnym, potrzebnym innym ludziom człowiekiem? Na to pytanie odpowiada
Zobacz więcej na temat:  historia Polski II Rzeczpospolita

Czas reporterów -" Do kraju ojców" cz.II

Porozumienie, zawarte w 1945 roku między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej a rządem radzieckim stwarzało Polakom szansę wyjazdu z ZSRR do Polski. Jednak uzyskali ją tylko ci, którzy posiadali obywatelstwo II Rzeczypospolitej i mogli to udowodnić. Druga fala repatriacji rozpoczęła się w 1956 roku. Do dziś na terytorium byłego ZSRR zamieszkuje wiele osób, które czują się Polakami i pragnęłyby osiedlić się na stałe w Polsce. Czy mogą liczyć na trzecią repatriację?
Zobacz więcej na temat:  POLSKA II Rzeczpospolita