Polskie Radio
Section05
Matura 2021

PORADNIK Matura i egzamin ósmoklasisty. Terminy i zasady

- Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla oczywiście stacjonarnej formuły egzaminów - powiedział na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ogłosił termin egzaminów oraz szczegóły dotyczące ich zakresu programowego i organizacji.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA edukacja egzamin ósmoklasisty matura z języka polskiego matura Matura 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki szkoła

Matura 2021. Matura z historii - dwudziestolecie międzywojenne (powtórka)

Europa po I wojnie światowej, traktat wersalski, wielki kryzys gospodarczy, narodziny i rozwój totalitaryzmów, walka o odrodzenie państwa polskiego, Józef Piłsudski Naczelnikiem Państwa, Mała konstytucja 1919 roku, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna polsko-bolszewicka, konstytucja marcowa 1921 roku, przewrót majowy, konstytucja kwietniowa 1935 roku, rządy sanacji, społeczeństwo i gospodarka II Rzeczypospolitej - zapraszamy na przedmaturalną powtórkę z historii z Polskim Radiem!
Zobacz więcej na temat:  Matura 2021 W POLSKIM RADIU

Matura 2021. Powtórka z historii - od połowy XIX wieku do I wojny światowej

Procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec w XIX wieku, wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, przemiany gospodarcze i społeczne oraz nowe prądy ideowe, polityka zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej - rusyfikacja, germanizacja i autonomia galicyjska, polski pozytywizm i twórczość młodopolska, konflikty poprzedzające wybuch I wojny światowej, wybuch I wojny światowej i jej przebieg, I wojna światowa a sprawa polska - zapraszamy na przedmaturalną powtórkę z historii z Polskim Radiem!
Zobacz więcej na temat:  Matura 2021 W POLSKIM RADIU

Matura 2021. Matura z historii - oświecenie i epoka napoleońska (powtórka)

Absolutyzm oświecony, rosyjska idea imperium, amerykańska wojna o niepodległość, rewolucja francuska, okres schyłkowy istnienia Rzeczpospolitej, Konstytucja 3 maja, konfederacja targowicka, powstanie kościuszkowskie, upadek Rzeczpospolitej, dokonania przedstawicieli polskiego oświecenia w dziedzinie kultury, sylwetka Napoleona Bonaparte, Legiony Polskie we Włoszech, Księstwo warszawskie - zapraszamy na przedmaturalną powtórkę z historii z Polskim Radiem!
Zobacz więcej na temat:  Matura 2021 W POLSKIM RADIU

Matura 2021. Matura z historii - XVII wiek w Polsce i na świecie (powtórka)

Konflikty wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie panowania Wazów, dymitriady, powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, odsiecz wiedeńska, liberum veto, rokosze, sarmatyzm, ale też: absolutyzm francuski, wojna trzydziestoletnia, rewolucja angielska i proces kształtowania się państwa moskiewskiego/rosyjskiego - zapraszamy na przedmaturalną powtórkę z historii z Polskim Radiem!
Zobacz więcej na temat:  Matura 2021 W POLSKIM RADIU