Polskie Radio
Section05
prof. Andrzej Nowak

Unia polsko-litewska i próba zbudowania imperium wschodniego

Za początek dziejów polsko-litewskich uznaje się 14 sierpnia 1385 roku. W tym dniu na zamku w Krewie na Litwie zawiązana została unia Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współpraca polityczna obu państw trwała przez wiele lat. Jej fundamentem była współpraca Władysława Jagiełły i księcia Witolda.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak prof. Andrzej Nowak historia Polski Litwa Władysław Jagiełło Jadwiga Andegaweńska

Pozytywizm warszawski. Kiedy naród "przestał walczyć i spiskować, a zaczął myśleć"

Pozytywizm warszawski był tworzony w Królestwie Kongresowym po 1863-64 roku, po klęsce powstania styczniowego. Jednym z jego twórców był młody Aleksander Świętochowski, który - tak, jak i jego zwolennicy - doszedł do przekonania, po krwawym stłumieniu zrywu przez Rosję i podliczeniu strat, że walka o niepodległość z bronią w ręku nie ma sensu, a do celu można zmierzać przez rozwój cywilizacyjny: oświatę, rozwój gospodarki, nauki, kultury. 
Zobacz więcej na temat:  Aleksander Świętochowski Powstanie Styczniowe Dorota Truszczak prof. Andrzej Nowak

Powstanie listopadowe. Rosyjskie represje wobec Polaków

Ponad 150 tys. książek oraz blisko 100 tys. grafik, obrazów, kolekcji medali i zdobytej broni trafiło z Warszawy do muzeów i bibliotek rosyjskich w Petersburgu po klęsce powstania listopadowego. Represje objęły mieszkańców Królestwa Polskiego i tzw. guberni zachodnich, czyli ziem zagrabionych w trzech rozbiorach przez Imperium Rosyjskie. Wyroki śmierci, ciężkie roboty, konfiskaty majątków, likwidacja Instytutu Politechnicznego, Uniwersytetu Wileńskiego, Liceum Krzemienieckiego - to niektóre z wielu decyzji cara Mikołaja I.
Zobacz więcej na temat:  powstanie listopadowe prof. Andrzej Nowak Dorota Truszczak HISTORIA

Powstanie listopadowe. Rosyjskie represje wobec Polaków

Represje cara Mikołaja I wobec pokonanych Polaków objęły mieszkańców Królestwa Polskiego i tzw. guberni zachodnich, czyli ziem zagrabionych w trzech rozbiorach przez Imperium Rosyjskie. Wyroki śmierci, ciężkie roboty, konfiskata majątków, likwidacja Instytutu Politechnicznego, Uniwersytetu Wileńskiego, Liceum Krzemienieckiego - to niektóre z wielu decyzji imperatora.
Zobacz więcej na temat:  powstanie listopadowe prof. Andrzej Nowak

"Żywoty równoległe". Wyjątkowi Polacy, tragiczne wybory, heroiczne postawy

Dorota Truszczak i prof. Andrzej Nowak opracowali książkę "Żywoty równoległe", będącą zapisem rozmów prowadzonych w Programie 1 Polskiego Radia w ramach audycji "Historia żywa". Znane osoby z polskiej historii zostały tu zestawione w 21 intrygujących duetów (np. Orzeszkowa i Konopnicka, Piłsudski i Dmowski, Wyszyński i Gierek, Herbert i Wajda).
Zobacz więcej na temat:  literatura Magda Mikołajczuk prof. Andrzej Nowak Dorota Truszczak

Książka "Żywoty równoległe". Zapis audycji z cyklu "Historia żywa"

Audycje z cyklu "Historia żywa" ukazują się na antenie Jedynki od lutego 2016 roku. Pokazują wybrane postaci wybitnych Polaków, którzy wpłynęli na dzieje Polski. Od naczelnika Tadeusza Kościuszki do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nadano w sumie około dwustu odcinków, a książka jest zapisem 21 rozmów z profesorem Andrzejem Nowakiem.
Zobacz więcej na temat:  prof. Andrzej Nowak Dorota Truszczak historia Polski

Prof. Andrzej Nowak: w 1939 roku odłożono podziały na bok, zwyciężyło patriotyczne nastawienie

- Wiersz "Bagnet na broń" Władysława Broniewskiego wyraża emocje pokolenia, które stanęło do walki w 1939 roku, w ogromnej większości decydując się na poświęcenie, na opór. Wtedy odłożono spory i podziały na bok. Zwyciężyła postawa patriotyczna - powiedział w Polskim Radiu 24 historyk prof. Andrzej Nowak.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA historia Polski Niemcy II wojna światowa prof. Andrzej Nowak

Polska i trzy Rosje - biała, czerwona i nieimperialna

Na takie trzy Rosje, które istniały w tym samym okresie, dzieli ten kraj prof. Andrzej Nowak. W burzliwych latach I wojny światowej, rewolucji październikowej i wojny polsko-bolszewickiej w latach 1917-1920 - jego zdaniem - białą Rosję uosabiał gen. Anton Denikin, czerwoną Włodzimierz Lenin, a nieimperialną, bez carów i komitetów rewolucyjnych, Borys Sawinkow, pisarz, polityk, legenda terroryzmu antycarskiego.
Zobacz więcej na temat:  Dorota Truszczak prof. Andrzej Nowak Rosja Józef Stalin II Rzeczpospolita wojna polsko-bolszewicka HISTORIA

Prof. Andrzej Nowak: tylko słowo niesie rozumowanie

Prof. Andrzej Nowak został laureatem  tegorocznej  Nagrody  Mediów  Publicznych w kategorii Słowo, przede wszystkim za serię "Dzieje Polski" należącą do "najważniejszych polskich książek ostatnich dziesięcioleci" - uzasadniła kapituła nagrody.  Prof. Andrzej Nowak - historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog od 5 lat współtworzy  w Programie 1 Polskiego Radia cykl  audycji "Historia  Żywa".
Zobacz więcej na temat:  prof. Andrzej Nowak Nagroda Mediów Publicznych 2020 HISTORIA Dorota Truszczak

Zamach w Gąsawie, czyli walka Piastów o władzę

W kolejnej audycji z cyklu "Historia żywa" opowiemy o trzech z licznej gromady wnuków Bolesława Krzywoustego, którego ustawa sukcesyjna, zwana testamentem zapoczątkowała w 1138 roku okres rozbicia dzielnicowego państwa piastowskiego. Bohaterami audycji będą książę wielkopolski Władysław Laskonogi - syn Mieszka III Starego i dwaj synowie Kazimierza II Sprawiedliwego: książę zwierzchni Polski Leszek Biały i młodszy od niego Konrad Mazowiecki.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski średniowiecze prof. Andrzej Nowak

Władysław Wygnaniec i Bolesław Kędzierzawy. Walka między braćmi o władzę w Polsce

Książę Bolesław Krzywousty pozostawił po swojej śmierci w 1138 roku grono spadkobierców i monarchię piastowską wkraczającą w okres rozbicia dzielnicowego. Krzywousty miał pięciu synów, między których podzielił swoje dziedzictwo. W "Historii żywej" Dorota Truszczak i prof. Andrzej Nowak mówili o czasach dwóch najstarszych z nich: Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego.
Zobacz więcej na temat:  prof. Andrzej Nowak Dorota Truszczak HISTORIA historia Polski