Polskie Radio
Section05
Iwan Groźny

NASZ WYWIAD Rosyjski imperializm. Agresja na Ukrainę wpisuje się w wielowiekową tradycję

Rosyjska propaganda usprawiedliwia ekspansję tym samym zestawem mitów i motywów od stuleci. Obserwowane dzisiaj zapędy i zabiegi Moskwy są echem haseł i działań dobrze ugruntowanych w  historii. O rosyjskich aspiracjach imperialnych na przestrzeni wieków rozmawialiśmy 22 lutego 2022 roku z prof. Hieronimem Gralą, historykiem z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów Rusi, wieloletnim dyplomatą w Rosji.
Zobacz więcej na temat:  Rosja Ukraina Białoruś Kazimierz Jagiellończyk Iwan Groźny wojna na Ukrainie serwis wschodni caryca Katarzyna II Władimir Putin Józef Stalin ZSRR Hieronim Grala

Iwan IV Groźny - władca, który zmienił oblicze Moskwy

Dokładnie 490 lat temu, 4 grudnia 1533 roku, wielkim księciem moskiewskim ogłoszony został Iwan IV, który przez swój bezwzględny sposób sprawowania władzy otrzymał przydomek Groźny. Władca ten jako pierwszy przyjął tytuł "cara Wszechrusi", dał początek rosyjskiemu absolutyzmowi i rozpalił ciągle niewygasłe imperialne dążenia władców Kremla.
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA Rosja Moskwa Iwan Groźny Józef Stalin

Car Iwan Groźny i jego polityka "wybicia okna" do Europy Zachodniej

W 1547 roku 19-letni Iwan IV został carem moskiewskim. Był synem Wasyla III i Heleny Glińskiej, pierwszym władcą Rosji, który przyjął tytuł cara. Jego wieloletnie panowanie, do śmierci w 1584 roku, to niezwykle dynamiczny okres w rosyjskiej polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Celem tej ostatniej było m.in. podporządkowanie sobie szlaków handlowych wiodących przez chanaty tatarskie na południowo-wschodnich granicach państwa.
Zobacz więcej na temat:  historia Polski Dorota Truszczak Andrzej Nowak Stefan Batory Iwan Groźny