Polskie Radio
Section05
Marek Nowakowski

Dwuznaczny urok resentymentu

Diagnoza społeczna, jaką wyczytać można z Psich Głów Marka Nowakowskiego, jest dosyć zaskakująca. Mamy bowiem w tej krótkiej noweli do czynienia z kolejnym w twórczości autora rzutem oka na przyczyny i skutki polskiej transformacji ustrojowej, i co zastanawiające – Nowakowski nie wychodzi poza horyzont konstatacji, które u progu III RP najpewniej dość dobrze opisywały sytuację zmiany, dziś natomiast wydają się dosyć banalne.
Zobacz więcej na temat:  Marek Nowakowski literatura POLSKA Warszawa pieniądze KSIĄŻKA