Polskie Radio
Section05
Marta Powałowska

"Dawno, dawno temu". Splendor władzy

Panowanie Augusta II i Augusta III, elektorów saskich i królów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, to czas niemalże nieustannej walki o tron oraz wewnętrznych konfliktów, które zachęcały ościenne państwa do politycznej ingerencji. Napięcia, a także dzielące Saksonię i Rzeczpospolitą różnice ustrojowe, religijne, terytorialne oraz wojskowe wymagały od władców saskich specjalnych zabiegów dyplomatycznych.
Zobacz więcej na temat:  dzieci Marta Powałowska Łazienki Królewskie