Polskie Radio
Section05
Dariusz Kwiatkowski

Świętokrzyskie stawia na inwestycje infrastrukturalne

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo świętokrzyskie dysponuje budżetem w wysokości ponad miliarda trzystu sześćdziesięciu milionów euro. Czerpiąc z tej puli, samorządy przeznaczają pieniądze między innymi na podnoszenie poziomu infrastruktury cywilizacyjnej, a więc na budowę: wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
Zobacz więcej na temat:  świętokrzyskie fundusze unijne fundusze europejskie fundusze ue Dariusz Kwiatkowski

PROW: sukces podejścia Leader w Polsce

Oddolne podejście Leader zostało wprowadzone w 1991 roku jako "Inicjatywa Wspólnoty", finansowana w ramach Funduszy Strukturalnych. Jego celem jest zwiększenie możliwości rozwojowych terenów wiejskich poprzez angażowanie społeczności lokalnych i wykorzystanie lokalnych inicjatyw. Staje się ono sposobem na tworzenie miejsc pracy i firm na obszarach wiejskich.
Zobacz więcej na temat:  Dariusz Kwiatkowski fundusze europejskie fundusze ue fundusze unijne rolnictwo