Polskie Radio
Section05
fundusze ue

Straty w wyniku klęsk żywiołowych? Rolnik dostanie pomoc

Od 6 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych. Wsparcie będzie udzielane na "operacje typu inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej". Nabór zakończy się 20 listopada.
Zobacz więcej na temat:  ARiMR rolnictwo rolnicy Elżbieta Mamos fundusze unijne fundusze europejskie fundusze ue

Leader: szansa na realizację lokalnych przedsięwzięć

Podejście Leader to szansa dla społeczności lokalnych na realizację wielu przedsięwzięć podnoszących poziom życia na wsi. To także sposób na uaktywnienie potencjału drzemiącego w mieszkańcach terenów wiejskich i wyłonienie z nich osób zdolnych do przyjęcia na siebie roli przywódczej. Leader jest dofinansowany ze środków unijnych.
Zobacz więcej na temat:  rolnictwo rolnicy fundusze unijne fundusze europejskie fundusze ue Dariusz Kwiatkowski