Polskie Radio
Section05
agencja rynku rolnego

Debata Poranka: zmiany w agencjach rolnych

Rząd pozytywnie zaopiniował projekt zmian w funkcjonowaniu agencji rolnych. Projekt, autorstwa resortu rolnictwa umożliwi powołanie nowego podmiotu - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma on przejąć zadania dwóch obecnie funkcjonujących Agencji: Rynku Rolnego i Nieruchomości Rolnych. O zmianach mówili w Debacie Poranka Krzysztof Jurgiel (minister rolnictwa), Jerzy Chróścikowski (senator, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”) i Jacek Podgórski (Instytut Gospodarki Rolnej).  
Zobacz więcej na temat:  rolnictwo Łukasz Sobolewski Jacek Podgórski Krzysztof Jurgiel agencja rynku rolnego ARiMR

Rosyjskie embargo. Pomoc dla sadowników niewystarczająca?

Plony jabłek w tym roku zapowiadają się na jeszcze lepsze niż w roku 2015. Są szacowane na 4 mln ton. Rynek krajowy - przemysł i konsumpcja - mogą wchłonąć do 3 mln ton tych owoców. Eksport w poprzednim sezonie wyniósł około 1 miliona ton i był na podobnym poziomie jak w sezonie 2014 roku. Brak rynku rosyjskiego jest wyraźnie odczuwalny, zresztą nie tylko przez polskich sadowników.
Zobacz więcej na temat:  agencja rynku rolnego Aleksandra Tycner embargo Komisja Europejska owoce rosyjskie embargo warzywa