Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Zbigniew Błażyński, publicysta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1956. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe