Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Zdzisław Kania - reżyser radiowy, w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1969-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe