Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Jan Krok-Paszkowski - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1965. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe