Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Tadeusz Podgórski - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1965-1985. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe