Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Maciej Morawski - paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1965-1992. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe