Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Lechosław Wierczyński - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1954-1982. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe