Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Wiesław Wawrzyniak (pseud. Wiesław Wróblewski) - publicysta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1978-1994. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe