Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Wojciech Trojanowski - publicysta, dziennikarz. Pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1970. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe