Section1
Zespół i goście Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Wszystkie Kazimierz Sowiński - poeta. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1972. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe